آخرین اخبار مدارس


01 اردیبهشتابتدایی پسرانه سما

01 اسفندابتدایی پسرانه سما

01 دیابتدایی پسرانه سما

28 آذرابتدایی پسرانه سما

10 آذرابتدایی پسرانه سما

10 آذرابتدایی پسرانه سما

24 آبانابتدایی پسرانه سما

20 آبانابتدایی پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه دوستگان

مسابقه: مسابقات قرآنی - احکام

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهشید مسعود نژاد

مسابقه: فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیانا کیوانی

مسابقه: جشنواره خوارزمی (احساس واژها )

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهشید مسعود نژاد

مسابقه: مسابقات قرآنی - نهج البلاغه

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزل حسین پور

مسابقه: طرح قدس

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی شریف

مسابقه: طح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیانا کیوانی

مسابقه: سنجش علمی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


ابتدایی پسرانه سما

مهدي يار حسن پور

1387/05/27

ابتدایی دخترانه سما

آتنا سالارزاده

1390/05/28

ابتدایی پسرانه سما

اميررضا مرشدان تربتي

1386/05/23

ابتدایی پسرانه سما

فرزاد سيف شجاعي

1388/05/27

ابتدایی دخترانه سما

همتا حياتي

1392/05/24

ابتدایی دخترانه سما

دينا رمضاني زاوه

1391/05/26

ابتدایی پسرانه سما

پارسا حياتي

1390/05/24

ابتدایی پسرانه سما

ياشار انصاري

1390/05/31

ابتدایی پسرانه سما

الياس شيبك

1391/05/24

ابتدایی دخترانه سما

فاطمه غيورصفار

1391/05/25

ابتدایی پسرانه سما

ابوالفضل عباس زاده

1388/05/29

ابتدایی دخترانه سما

هستي حياتي

1387/05/30

ابتدایی پسرانه سما

اميرعلي اسماعيل پور

1390/05/28