آخرین اخبار مدارس


27 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

27 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

22 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

21 بهمنابتدایی دخترانه

21 بهمنابتدایی دخترانه

21 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


ابتدایی دخترانه

ابتدایی دخترانه

ابتدایی دخترانه

ابتدایی دخترانه

ابتدایی دخترانه

ابتدایی دخترانه

ابتدایی دخترانه

ابتدایی دخترانه

ابتدایی دخترانه

ابتدایی دخترانه

ابتدایی دخترانه

ابتدایی دخترانه

ابتدایی دخترانه

ابتدایی دخترانه

ابتدایی دخترانه

ابتدایی دخترانه

ابتدایی دخترانه

ابتدایی دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

طه بهشتی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

ابتدایی پسرانه

امیرعلی یوسف زاده

مسابقه: مسابقه چرتکه

رتبه: اول

ابتدایی پسرانه

مهدیار محسنی

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

امیرحسین سالاری

مسابقه: دومیدانی

رتبه: دوم

ابتدایی پسرانه

محمدامین فتوت صدر

مسابقه: مسابقه اذان

رتبه: اول

ابتدایی پسرانه

طاها جامی

مسابقه: مسابقه احکام

رتبه: اول

ابتدایی پسرانه

نیکان شکاریان

مسابقه: مسابقه تکلیف نوروزی طرح عید و داستان

رتبه: اول

ابتدایی پسرانه

تیم فوتسال مدرسه

مسابقه: راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی

رتبه: اول

ابتدایی پسرانه

آراد مؤمنی

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

مائده یعقوبی

مسابقه: انشای نماز

رتبه: دوم

ابتدایی پسرانه

مهران اسدی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: اول

ابتدایی پسرانه

محمدفؤاد پور حسن

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


ابتدایی پسرانه

سيدمحمد حسيني

1388/04/11

ابتدایی دخترانه

پريساسادات عربي زاده

1392/04/13

ابتدایی پسرانه

محمدصالح تركمن زاده

1391/04/11

ابتدایی پسرانه

امير حسين هادي خاني

1390/04/14

ابتدایی پسرانه

اميرعلي يوسف زاده

1389/04/10

ابتدایی دخترانه

نازنين زهرا وفائي نيا

1388/04/13

ابتدایی دخترانه

آنيتا حياتي

1393/04/09