آخرین اخبار مدارس


20 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 بهمنابتدایی پسرانه سما

03 بهمنابتدایی پسرانه سما

03 بهمنابتدایی پسرانه سما

17 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آذرابتدایی پسرانه سما

13 آذرابتدایی پسرانه سما

13 آذرابتدایی پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


ابتدایی دخترانه سما

سیده یگانه نقیبی

مسابقه: مسابقات قرآنی

رتبه: دوم

ابتدایی دخترانه سما

نرگس تقوی مقدم

مسابقه: مسابقات ریاضی پایا

رتبه: دوم

ابتدایی دخترانه سما

نیایش البرز

مسابقه: ورزش کاراته

رتبه: دوم

ابتدایی دخترانه سما

کیانا کیوانی

مسابقه: مسابقات ریاضی پایا

رتبه: دوم

ابتدایی دخترانه سما

فاطمه ایل بیگی

مسابقه: احکام

رتبه: اول

ابتدایی دخترانه سما

ستایش محمدیان

مسابقه: احکام

رتبه: رتبه برتر

ابتدایی دخترانه سما

آلینا ذوقی

مسابقه: ورزش کاراته

رتبه: سوم

ابتدایی دخترانه سما

غزل حسین پور

مسابقه: مسابقات ریاضی پایا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه میرزنگوئی

مسابقه: المپیاد علوم تجربی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه میرزنگوئی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: سوم

ابتدایی دخترانه سما

مریم طهان

مسابقه: احکام

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکا پوردائی

مسابقه: احساس واژه ها

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


ابتدایی پسرانه سما

ياشار انصاري

1390/05/31

ابتدایی پسرانه سما

ابوالفضل عباس زاده

1388/05/29

ابتدایی دخترانه سما

آتنا سالارزاده

1390/05/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه سالارابراهيمي

1382/05/29

ابتدایی دخترانه سما

هستي حياتي

1387/05/30

ابتدایی پسرانه سما

اميرعلي اسماعيل پور

1390/05/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا ابتكاري فر

1384/05/29

ابتدایی پسرانه سما

اميررضا مرشدان تربتي

1386/05/23

ابتدایی پسرانه سما

فرزاد سيف شجاعي

1388/05/27

ابتدایی پسرانه سما

مهدي يار حسن پور

1387/05/27

ابتدایی پسرانه سما

حسين گلستانه

1388/05/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه سادات

1382/05/28

ابتدایی پسرانه سما

پارسا حياتي

1390/05/24